Česká pojišťovna – Nový datový sál

Česká pojišťovna – Nový datový sál

Renovace datového sálu společnosti Česká pojišťovna na Praze 4 proběhla za účasti také naší firmy, kde jsme v první etapě dodávali silnoproudou kabeláž včetně silnoproudých rozváděčů pro nově zřizovanou serverovnu se záložním UPS. Pro silnoproudé rozvody zde byl kladen důraz na protipožární zabezpečení spočívající v jištěné ochraně rozvodů proti vzniku nadproudů a přetížení, včetně instalace silnoproudých kabelů s vhodnou požární odolností.

Další etapou bylo zrušení původního datového sálu a přesun technologií do sálu nového. Původní prostory sálu pak byly po stránce elektroinstalační upraveny tak, aby se z prostoru stala nová nájemní jednotka.

2019-09-25T11:37:05+00:00