Zabezpečení přístupu do bytového domu ve Strašnicích

Zabezpečení přístupu do bytového domu ve Strašnicích

Stejně jako u podobné instalace v ulici Nedvězské, i zde investor poptal zabezpečení vstupu do hlavního vchodu a do vchodu vedoucího z garážových prostor do domu. Zabezpečovací systém Satel s přístupovými RFID čtečkami podmiňuje odemčení vchodových dveří na základě autorizované identifikace čipových RFID přívěšků s uvolněním přídržných elektromagnetů, které jinak uzamykají dveře se vzájemnou přídržnou silou 300kg.

Zabezpečovací systém Satel hlídá jak násilné vniknutí do vchodů, tak také případný požár v garážových prostorách.

2019-09-25T11:46:29+00:00