Zanzibar – luxusní hotelový rezort

Zanzibar – luxusní hotelový rezort

K realizovaným zahraničním projektům právě přidáváme významnou zakázku, a to na ostrově Zanzibar, kde proběhla výstavba luxusního přímořského resortu.

V počáteční fázi jsme zde realizovali optickou infrastrukturu a nyní jsou naší činností dodávky a instalace v oblasti měření a regulace (MaR), které obsahují:

 • řízení a monitoring přečerpávacích stanic splaškové vody a odpadních vod z bazénů (vzdálený monitoring hladin jímek a stavů čerpadel)
 • monitoring ČOV (zobrazování stavu čističky, poruchy a potřeby servisního zásahu na vzdálených panelech)
 • vizualizace stavu provozních a zásobních nádrží pitné a užitkové vody (pro ochranu proti přetečení, ochranu čerpadel před chodem na sucho)
 • monitoring a řízení vodních zdrojů (kontrola výtěžnosti studní a vrtů, hlídání stupně zasolení vodních zdrojů)
 • monitoring a řízení distribuce užitkové vody, vody pro zavlažování a požární vody
 • automatizované řízení dodávky zdrojové mořské vody do odsolovacích stanic a dodávky odsolené vody ze stanic
 • měření průtoků užitkové s zavlažovací vody v rozdělených částech resortu a vyhodnocení nadměrné spotřeby či úniku vody z potrubí
 • hlídání stavu elektrorozvodné sítě a záložních zdrojů
 • měření el. spotřeby všech objektů resortu a vybraných elektrotechnologií
 • řízení odpínání/připojování technologií v jednotlivých objektech resortu dle stanovených priorit, s cílem zamezit výpadkům klíčových částí resortu při
 • odstávce ostrovní distribuční el. sítě
 • monitoring stavu napájení distribučních rozváděčů silnoproudu
2019-02-28T17:24:20+00:00