Systém MaR ve skladu PHM

Systém MaR ve skladu pohonných hmot

V průběhu roku 2016 s přesahem do začátku roku 2017, se naše společnost podílela na budování nového skladu pohonných hmot v Čelechovicích na Hané, a to významnou subdodávkou systému MaR, sloužícímu k řízení a automatizaci procesů ve skladu PHM.

Na zbudované trasy příjmu a výdeje motorové nafty s přimíchávanou biosložkou, jsme dodali metrologicky certifikované snímače hmotnostního průtoku, tlaku, teploty a hladinové snímače, dále pak servomotorické pohony, elektro-hydraulické ventily, řídicí jednotky pro certifikovaný výdej a příjem paliva, operační LCD panely s autorizačními RFID čtečkami, nadřazený řídicí PLC systém s databázovým serverem a hlavní el.rozváděč MaR systému.

Důležitou součástí naší dodávky byl samotný řídicí software zajišťující celou logiku systému příjmu a výdeje paliva s kontrolními funkcemi nestandardních a kritických stavů. Dále pak vývoj vizualizačního software pro operátorské panely chráněné autorizovaným vstupem pomocí identifikace RFID kartou.

Celý náš řídicí a automatizační systém byl schválen a certifikován Českým Metrologickým Institutem.

2019-09-25T11:43:31+00:00