Měření a regulace

Měření a regulace2019-09-25T16:46:34+00:00

ISLAND SYSTEMS

Realizacemi vlastního řídicího a kontrolního systému “Island systems”, spolu s dodávkami technologií pro řízení vodního a palivového hospodářství, jsme se podíleli již na několika zahraničních i tuzemských projektech v oblasti Měření a Regulace (MaR) .

Systém regulace a kontroly “na klíč”

Základní charakteristika Island systems:

⇒ automatizovaným řízením zdrojů podle okamžité spotřeby, snižuje systém náklady až o 45%

⇒ systém okamžitě varuje v případě jakýchkoliv poruch MaR technologií

⇒ poskytuje aktuální informace o stavu měření, přehledně na operátorských panelech nebo na monitorech PC

⇒ Island systems nabízí souhrné časové reporty produkce, uskladnění a spotřeby sledovaných médií (voda, PHM, atd.)

⇒ nabízí víceúrovňové chráněné přístupy pro administraci a ovládání Island systems

ISLAND SYSTEMS pro vodní hospodářství

 • Řízení toku vody pro její optimální uskladnění v zásobnících.

 • Automatické uskladňování vody podle priorit. Např. nejvyšší priorita = požární voda, nižší priorita = pitná voda, nejnižší priorita = užitková voda.

 • Regulace získávání vody ze zdrojů (vrty, odsolovací stanice, atd.) podle aktuální spotřeby vody.

 • Stálá kontrola funkčnosti hladinoměrů, průtokoměrů, čerpadel, pohonů ventilů a dalších MaR technologií.

 • Zobrazení funkčních statusů MaR technologií ve vizualizaci na operátorských panelech nebo na PC.

 • Víceúrovňový systém varovných alarmů při překročení zadaných limitů systému, výpadku napájení nebo poruchy technologií.

 • Výpočet a zobrazení dat například o stávajícím průtoku vody v konkrétní větvi nebo o aktuálním množství uskladněné vody v zásobníku.

 • Časové reporty o spotřebě vody a dalších parametrech, zobrazené v přehledných grafech.

ISLAND SYSTEMS pro palivové hospodářství

 • Měření hladin PHM v palivových nádržích, ovládání čerpadel a ventilů.

 • Řízení procesů příjmu paliva do skladu PHM a výdeje paliva ze skladu PHM.

 • Havarijní alarm a řízení havarijních postupů při úniku paliva, zatopení vodou, apod.

 • Řízení přesného poměru přimíchávání aditiv do paliva.

 • Operátorské panely s chráněným RFID přístupem.

 • Vizualizace hladin PHM v palivových nádržích.

 • Zobrazení naměřených hodnot průtoku paliv na příjmu a výdeji.

 • Obousměrná komunikaci s databázovým serverem definujícím objednávky příjmu a výdeje paliv.

 • Vzdálená vizualizace a monitoring Island systems.

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ

Kontakty

Reference

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Kontakt